DATUEN BABESA

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa betez (3/2018 Lege Organikoa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa, eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzen duena, Orreaga 324 helbidea Nafarroa duen Orreaga Musika Eskola (324 helbidea), 1646.

Edonork du eskolan beraiei buruzko datu pertsonalak tratatzen ari garen ala ez baieztatzeko eskubidea.

Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, bai eta datu okerrak zuzentzeko eskatzeko ere, edo, hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko, baldin eta, besteak beste, datuak ez badira beharrezkoak bildu ziren helburuetarako.

Egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzea eskatu ahal izango dute; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditugu gordeko.

Egoera jakin batzuetan, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek beren datuak tratatzearen aurka egin ahal izango dute. Kasu horretan, eskolak datuak tratatzeari utziko dio, premiazko arrazoi legitimoak daudenean izan ezik, edo erreklamazio posibleak gauzatzeari edo defendatzeari.

Bere eskubideak materialki baliatu ahal izango ditu, orreagamusika@gmail.com helbidera zuzenduta, honela:

Helburu jakin baterako baimena eman badu, emandako adostasuna edozein unetan kentzeko eskubidea du, baina horrek ez dio eragingo kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunari.

Zure datu pertsonalak babesteari dagokionez zure eskubideak urratuta sentitzen badituzu, batez ere zure eskubideak baliatzean gogobetetzerik lortu ez baduzu, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko Kontrol Agintaritzan, zure webgunearen bidez: www.agpd.es.